Copyright © 2011-2024 by - +48 696 137 257

Rozbiegany Koszalin 1. poUErun - 20 lat w Unii Europejskiej

Reklama. Stowarzyszenie SFX.

REKLAMA NA WWW.BIEGNIJMY.PL

Zapraszamy do umieszczania reklam na naszej stronie. Prezentujemy miejsca możliwego wyboru. Poniższa oferta dotyczy reklam umieszczanych na naszej stronie do końca 2013 roku.

Wszelkie pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane na działalność statutową Stowarzyszenia "SFX". Żadna z osób działających w stowarzyszeniu nie uzyskuje z tego tytułu korzyści majątkowych.

Minimalny czas emisji reklamy wynosi 1 miesiąc (przyjmujemy iż 1 miesiąc = 30 dni). W celu zagwarantowania niezmienności ceny należy opłacić z góry cały okres emisji.

Rozmiary bannerów podane są w pikselach. Pierwsza z liczb określa wysokość modułu, druga szerokość modułu.

Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania oferty wraz z określeniem niestandardowych miejsc na reklamę. Obecnie oferowane reklamy nie są rotowane i gwarantują każdorazowe wyświetlenie modułu.

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

(1)

Miejsce: pod bannerem tytułowym - miejsce na wyłączność

Rozmiar: 980 x 40
Cena: 200 zł miesięcznie

Rozmiar: 980 x 80 
Cena: 300 zł miesięcznie

(2)

Miejsce: lewa kolumna nad menu głównym - maksymalnie dwie reklamy

Rozmiar: 170 x 75
Cena: 100 zł miesięcznie

Rozmiar: 170 x 150 - miejsce na wyłączność
Cena: 150 zł miesięcznie

(3)

Miejsce: lewa kolumna pod menu głównym

Rozmiar: 170 x 75
Cena: 40 zł miesięcznie

Rozmiar: 170 x 150
Cena: 70 zł miesięcznie

Rozmiar: 170 x 300
Cena: 100 zł miesięcznie

(4)

Miejsce: pomiędzy artykułami

Rozmiar: 600 x 17

Cena (poziom 1): 75 zł miesięcznie (+ dodatkowo poziom 6)
Cena (poziom 2): 60 zł miesięcznie
Cena (poziom 3): 45 zł miesięcznie
Cena (poziom 4): 30 zł miesięcznie
Cena (poziom 5): 15 zł miesięcznie

(5)

Miejsce: prawa kolumna

Rozmiar: 170 x 75
Cena: 75 zł miesięcznie

Rozmiar: 170 x 150
Cena: 100 zł miesięcznie

Rozmiar: 170 x 300
Cena: 150 zł miesięcznie

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2017
by

Na stronie przebywa: 17 Online

Pokaż liste